Partneri festivalu:
ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie MIP - Tlačiarne, Inkjet cartridge, Tonery Publicom - školský program - vydavateľstvo Siemens Slovensko HBP Security MY Prieboj - Hornonitrianske noviny
Jeden svet - medzinárodný festival dokumentárnych filmovObčianske združenie Človek v ohrození
Festival podporili:Spoluorganizátori:
FAIR Bojnice - Nábytkové komponenty, Nábytok a interiéry Handlovská energetika - výroba tepla spaľovaním drevenej štiepky PrievidzaNET - internet bez obmedzení Kultúrne centrum mesta Nováky Mesto Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko, Prievidza
Jeden svet 2008 | festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2009
medzinárodný festival  
dokumentárnych filmov
01.-04.04.09 v Dome kultúry v Prievidzi 01.-04.04.09
v Dome kultúry
v Prievidzi
34 filmov, 9 kategórií
Dve tváre Islamu, Globálna (ne)pohoda, Jeden svet deťom, Made in China, Máte právo vedieť, Prečo demokraciu?, Slovenský dokumentárny film, Strety
a stretnutia kultúr, Zaostrené na Rusko
Jeden svet     anketa
diskusie
súťaž
výstavy
Jeden svet
Jeden svet Festival organizuje občianske združenie Človek v ohrození, ktoré sa už 10 rokov zameriava na adresnú humanitárnu a rozvojovú pomoc, podporu ľudských práv a vzdelávacie a informačné aktivity.     Jeden svet ukážky
z filmov
ukážky z filmov

o festivale

filmy

hostia

sprievodné podujatia

program

2008

O FESTIVALE


Jeden svet je filmový festival dokumentárnych filmov, ktorý predstavuje prehliadku filmov z rôznych kútov sveta zaoberajúcich sa problematikou porušovania ľudských práv, odkrývaním pozadia konfliktov, nahliadajúcich do života utečencov a žien či ľudí žijúcich v nedemokratických režimoch.
Festival v našom regióne nám od stredy 1. do soboty 4. apríla 2009 v Dome kultúry v Prievidzi v rámci 9 filmových kategórií (Dve tváre Islamu, Globálna (ne)pohoda, Jeden svet deťom, Made in China, Máte právo vedieť, Prečo demokraciu?, Slovenský dokumentárny film, Strety a stretnutia kultúr, Zaostrené na Rusko) predstaví 34 rôznych dokumentárnych filmov, vrátane doobedných premietaní pre školy.
Pripravujeme aj sprievodné podujatia a diskusie a prezentácie so zaujímavými hosťami.


ORGANIZÁTORI


Filmový festival Jeden svet organizuje občianske združenie Človek v ohrození.
Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999.
Našu činnosť rozdeľujeme do štyroch hlavných oblastí - humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, podpora ľudských práv a vzdelávacie a informačné aktivity na Slovensku.
Našim poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami prírodných katastrof, konfliktov a autoritárskych režimov za podpory širokej verejnosti. Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích podujatí a celkovej osvetovej činnosti sa snažíme informovať slovenskú verejnosť o závažných problémoch spoločnosti a zároveň ju osloviť, aby sa rôznymi formami zapojila do pomoci ľuďom v núdzi.
Od svojho vzniku sme vďaka partnerom a podporovateľom mohli pomôcť tisíckam ľudí v 21 krajinách sveta. Humanitárna pomoc smerovala do Čečenska, Česka, Indonézie, Iránu, Kosova, Libanonu, Pakistanu, Rumunska, ale aj na Slovensko, Srí Lanku a do Srbska. Rozvojová pomoc do Afganistanu, Bosny a Hercegoviny, Kosova, na Kubu, do Rumunska, Srbska, Sudánu a na Ukrajinu. Podpora ľudských práv bola zameraná na pomoc v Čečensku, Barme, Bielorusku, na Kubu, v Moldavsku a Severnej Kórei.

Filmový festival Jeden svet v Prievidzi pripravujú Ivan a Matej Sýkorovci. Akékoľvek info získate alebo návrhy a pripomienky prosíme píšte mailom príp. nás kontaktujte na čísle 0905 98 46 46.


VSTUPNÉ


Výťažok zo vstupného (= celá vyzbieraná suma) môže ísť vďaka podpore našich partnerov na pomoc v rámci verejnej zbierky vyhlásenej na pomoc utečencom - vnútorným vysídlencom (Internally Displaced Persons - IDP) v Gruzínsku.
• Vstupné na blok filmov (poobedný alebo večerný): 1 € (30,13 Sk)
• Celodenná permanentka: 1,50 € (45,19 Sk)
• Festivalová permanentka: 5 € (150,63 Sk)

Vstupné zo školských predstavení je vďaka podpore našich partnerov v plnej výške venované na adresnú pomoc v rámci programu Škola namiesto ulice pre deti v Afganistane.


KLUB DARCOV


Chcete pomôcť ľuďom v ohrození, ale máte pocit, že Váš príspevok by bol len kvapkou v mori? Staňte sa členom Klubu darcov občianskeho združenia Človek v ohrození! Členom klubu darcov sa môže stať každý, kto na pravidelnej mesačnej báze bude zasielať na účet združenia príspevok minimálne 2 € (60,25 Sk).
Cestou individuálneho darcovstva dokážeme spolu zmeniť život trpiacich k lepšiemu.
• 2 € 12-krát ročne umožnia výrobu sady učiteľských pomôcok pre vzdelávaciu dvojhodinovku o problémoch rozvojových krajín na troch slovenských školách,
• 2,50 € 12-krát ročne umožnia jednej afgánskej žene účasť na trojmesačnom kurze čítania a písania,
• 3,50 € 12-krát ročne zaistí stravu a lieky pre jedno dieťa kubánskeho politického väzňa na tri mesiace.
Vašimi príspevkami nám pomáhate vytvárať fond rýchlej pomoci, použiteľný v prípadoch humanitárnych kríz či neočakávaných udalostí. Financie z Klubu darcov sme v máji 2008 využili na pomoc obetiam cyklónu Nargis v Barme a v auguste 2008 na pomoc ľuďom postihnutým vojenským konfliktom v Gruzínsku.
Dôraz kladieme na adresnú pomoc a efektívne využívanie finančných zdrojov.

Filmy na telo


Bolo nás 1800... Bolo nás 1800... Festival na poobedných premietaniach navštívilo okolo 800 divákov. Školských premietaní sa zúčastnilo vyše 1000 žiakov a študentov. Nakoniec sa na 28 projekciách premietalo spolu 29 filmov.

Výťažok zo vstupného Výťažok zo vstupného
Ako sme avizovali počas priebehu festivalu, vďaka podpore partnerov je možné výťažok zo vstupného = celú vyzbieranú sumu - darovať do zbierky SOS Gruzínsko - IDP občianskeho združenia Človek v ohrození. Pomoc bude adresná a osobne na jej distribúciu dohliadne Andrej Bán, predseda o.z. Človek v ohrození a novinár. Navyše vďaka významnej podpore partnerov, verejnej zbierky počas festivalu a vybranom vstupnom sme spoločne boli schopní odovzdať na spomínanú zbierku
1 048,69 € (31 592,83 Sk).

Tri oriešky pre... Tri oriešky pre...
Počas festivalu prebiehali Tri oriešky pre..., teda tri adresné zbierky občianskeho združenia Človek v ohrození – Škola namiesto ulice, SOS Gruzínsko - IDP a SOS ČVO. Spoločne sme na zbierkach vyzbierali 171,05 € (5 153,05 Sk). Z toho pre zbierku Škola namiesto ulice 68,64 € (2 067,85 Sk), pre SOS Gruzínsko - IDP 73,69 € (2 219,98 Sk) a pre SOS ČVO 28,72 € (865,22 Sk).

Adopcie detí ulice Adopcie detí ulice
Vďaka podpore partnerov je možné výťažok zo vstupného zo školských predstavení - celú vyzbieranú sumu - darovať do zbierky Škola namiesto ulice občianskeho združenia Človek v ohrození v rámci adopčného programu pre deti v Afganistane.
Zúčastnené školy si, za prispenia partnerov a verejnej zbierky počas festivalu, na diaľku adoptovali šesť detí ulice po dobu jedného roka. Spolu 1200 € (6x200 €) umožní týmto deťom namiesto práce na ulici rok navštevovať školu.

Home    Top    O festivale    Organizátori    Vstupné    Klub darcov    Filmy    Video    Hostia    Sprievodné podujatia    Program    2007

© 2009 web@design Ivan Sýkora & Matej Sýkora. © 2009 photos by Jana Čavojská & Vladimír Kampf.
Powered by ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie. All rights reserved.

Človek v ohrození       Jeden svet       Monitor       Rozvojové vzdelávanie       Člověk v tísni       Jeden svět       Skutečná pomoc       Varianty